Br.Shivamrita Chaithanya inaugurates Amritavarshini Ayurvedic Charitable Clinic,  an integral component of Mata Amritanandamayi Math, at Thiruvananthapuram.