Shiyam M
Prof. Prashant R. Nair
Student Branch Coordinator

Kaushik R
Mrs. U.M.Ramya
Student Branch Counsellor

Shiyam M
Shiyam M
President

Kaushik R
Kaushik R A
Vice President

bipin-nair
Jayant Bhagat​
Treasurer

bipin-nair
Krithika N
Secretary

bipin-nair
Sundareswaran C
Joint Secretary

Executive Members:

  • Amrutha C
  • Deepak Sundar V
  • Gudivada Madhu Kiran
  • Dikshita
  • Pavittra Kalyan
  • Abinaya S
  • Abinaya M
  • Rama Ganapathy
  • Divya S