Back close

Faculty

Dr. Prem Kumar Nair
Dr. Prem Kumar Nair
Provost
Director

Dr. Balagopal Varma R.
Dr. Balagopal Varma R.
Principal
Head of Department

Dr. Rakesh S.
Dr. Rakesh S.
Vice Principal
Head of Department

Dr. Beena Kumari
Dr. Beena Kumari
Professor

Dr. Chandrashekar Janakiram
Dr. Chandrashekar Janakiram
Head of Department

Dr. K. V. Arun
Dr. K. V. Arun
Head of Department

Dr. Manju V.
Dr. Manju V.
Head of Department
Professor

Dr. Prabath Singh V. P.
Dr. Prabath Singh V. P.
Head of Department
Professor

Dr. Ravi Veeraraghavan
Dr. Ravi Veeraraghavan
Head of Department

Dr. Renju Jose
Dr. Renju Jose
Head of Department
Professor

Dr. Sapna Varma N. K.
Dr. Sapna Varma N. K.
Head of Department
Professor

Dr. Ajith V. V.
Dr. Ajith V. V.
Professor

Dr. Anil Mathew
Dr. Anil Mathew
Professor

Dr. Pramod Subash
Dr. Pramod Subash
Professor

Dr. Ravi Varma
Dr. Ravi Varma
Professor

Dr. Sapna C. M.
Dr. Sapna C. M.
Professor

Dr. Vinod Krishnan
Dr. Vinod Krishnan
Professor

Dr. Arun Mamachan Xavier
Dr. Arun Mamachan Xavier
Additional Professor

Dr. Asha Joseph
Dr. Asha Joseph
Additional Professor

Dr. Aswini Kumar
Dr. Aswini Kumar
Additional Professor

Dr. Jaini J. L.
Dr. Jaini J. L.
Additional Professor

Dr. Rahul D. Prabha
Dr. Rahul D. Prabha
Additional Professor

Dr. Rakesh R. Rajan
Dr. Rakesh R. Rajan
Additional Professor

Dr. Tony Thomas
Dr. Tony Thomas
Professor

Dr. Vijay Kumar S.
Dr. Vijay Kumar S.
Additional Professor

Dr. Anjali R. Nath
Dr. Anjali R. Nath
Assistant Professor

Dr. Anju James
Dr. Anju James
Assistant Professor

Dr. Anu Ramachandran
Dr. Anu Ramachandran
Assistant Professor

Dr. Deepthi Subrahmanian
Dr. Deepthi Subrahmanian
Assistant Professor

Dr. Deepthy S S
Dr. Deepthy S S
Assistant Professor

Dr. Krishnaa Vijayan
Dr. Krishnaa Vijayan
Assistant Professor

Dr. Malini V.
Dr. Malini V.
Assistant Professor

Dr. Nishna T
Dr. Nishna T
Assistant Professor

Dr. Pallavi Menon
Dr. Pallavi Menon
Assistant Professor

Dr. Parvathy Ghosh
Dr. Parvathy Ghosh
Assistant Professor

Dr. Prajula Mithwin
Dr. Prajula Mithwin
Assistant Professor

Dr. Rajan Saranya Raj
Dr. Rajan Saranya Raj
Assistant Professor

Dr. Remya M.
Dr. Remya M.
Reader

Dr. Lisha Mathew
Dr. Lisha Mathew
Assistant Professor

Dr. Shilpa Ramachandran R.
Dr. Shilpa Ramachandran R.
Assistant Professor

Dr. Sreelakshmi M. R.
Dr. Sreelakshmi M. R.
Assistant Professor

Dr. V. Krishnan
Dr. V. Krishnan
Assistant Professor

Dr. Vineetha K.
Dr. Vineetha K.
Assistant Professor

Dr. Gayathri Presannakumar
Dr. Gayathri Presannakumar
Assistant Professor

Dr. Gayathri U
Dr. Gayathri U
Assistant Professor

Dr. Sarika K.
Dr. Sarika K.
Assistant Professor

Dr. Ananth Prathap
Dr. Ananth Prathap
Assistant Professor

Dr. Swetha V. R.
Dr. Swetha V. R.
Assistant Professor

Dr. Indu P. S.
Dr. Indu P. S.
Assistant Professor

Dr. Rhea Susan Verghese
Dr. Rhea Susan Verghese
Assistant Professor

Dr. Sangeeth K. S.
Dr. Sangeeth K. S.
Assistant Professor

Dr. Archana R. Sankar
Dr. Archana R. Sankar
Assistant Professor

Dr. Suresh Nayar
Dr. Suresh Nayar
Adjunct Faculty

Dr. Sowmya Srinivasan
Dr. Sowmya Srinivasan
Research Scientist

Dr. Vidya K.
Dr. Vidya K.
Tutor

Dr. Parvathy Kumaran
Dr. Parvathy Kumaran
Additional Professor

Dr. Suresh Kumar J.
Dr. Suresh Kumar J.
Additional Professor

Dr. Vindhya Savithri
Dr. Vindhya Savithri
Additional Professor

Dr. Parvathy B
Dr. Parvathy B
Senior Research Fellow

Dr. Sandhya K. N.
Dr. Sandhya K. N.
Junior Research Fellow

Admissions Apply Now